Oct 1, 2020   8:42 p.m.      Arnold        
University information system

Course syllabus BSPP60008 - Psychology of Creativity and Giftedness (FPS - WS 2020/2021)


     Information sheet          


     Slovak          English          


University: Pan-european University
Faculty: Faculty of Psychology
Course unit code:
BSPP60008
Course unit title: Psychology of Creativity and Giftedness
Planned learning activities and teaching methods:
lecture
1 hour weekly / 12 hours per semester of study (on-site method)
workshop
2 hours weekly / 24 hours per semester of study (on-site method)

Credits allocated:
5
Recommended semester/trimester:
-- item not defined --
 
Level of study: 2.
Prerequisites for registration:
none
 
Assessment methods:
-- item not defined --
 
Learning outcomes of the course unit:
-- item not defined --
 
Course contents:
-- item not defined --
 
Recommended or required reading:
Basic:
LAZNIBATOVÁ, J. Nadané dieťa a jeho vývin, vzdelávanie a podporovanie. Bratislava: Iris, 2007.
JURČOVÁ, M. Tvorivosť v každodennom živote a vo výskume. Bratislava: Iris, 2009.
SZOBIOVÁ, E. -- FICHNOVÁ, K. Rozvoj tvořivosti a klíčových kompetencií dětí. Praha: Portál, 2007.
DOČKAL, V. Zaměřeno na talenty aneb nadání má každ. Praha: NLN, 2005.
SZOBIOVÁ, E. Tvorivosť - poznávanie tajomstiev. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016. 386 p. ISBN 978-80-7380-613-2.
LAZNIBATOVÁ, J. Nadaný žiak na základnej, strednej a vysokej škole. Bratislava: Iris, 2012.

 
Language of instruction:
Slovak
 
Notes:
 
Courses evaluation:
Assessed students in total: 50

ABCD
E
FX
8,0 %
34,0 %
26,0 %
28,0 %
2,0 %
2,0 %
 
Name of lecturer(s): prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD. (person responsible for course)
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD. (examiner, instructor, lecturer)
Last modification:
16. 9. 2020
Supervisor:


Last modification made by Mgr. Lenka Sekretárová on 09/16/2020.

Type of output: