Oct 1, 2020   10:10 p.m.      Arnold        
University information system

Course syllabus BSPP80033 - Relaxation and Concentration Exercises in Education (FPS - WS 2020/2021)


     Information sheet          


     Slovak          English          


University: Pan-european University
Faculty:
Faculty of Psychology
Course unit code:
BSPP80033
Course unit title:
Relaxation and Concentration Exercises in Education
Planned learning activities and teaching methods:
workshop
2 hours weekly / 24 hours per semester of study (on-site method)

Credits allocated:
2
Recommended semester/trimester: -- item not defined --
 
Level of study:
2.
Prerequisites for registration:
none
 
Assessment methods:
-- item not defined --
 
Learning outcomes of the course unit:
-- item not defined --
 
Course contents:
-- item not defined --
 
Recommended or required reading:
Basic:
MACKOVÁ, Z. Telo a pohyb ako psychologický problém. Bratislava: ICM AGENCY, 2004.
HÁJEK, K. Tělesně zakotvené prožívání. Praha: Karolinum, 2002.
HAŠTO, J. Autogénní tréning. Trenčín: Vydavateľstvo F, 2013.
LEUNER, H. Katatýmne-imaginatívní psychoterapie. Praha: Portál, 2007.
ČÍŽIKOVÁ, K. Taněčne-pohybová terapie. Praha: Triton, 2005.

 
Language of instruction: Slovak
 
Notes:
 
Courses evaluation:
Assessed students in total: 0

 
Name of lecturer(s):
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD. (person responsible for course)
Last modification: 16. 9. 2020
Supervisor:


Last modification made by Mgr. Lenka Sekretárová on 09/16/2020.

Type of output: