Sep 20, 2020   7:23 a.m.      Ľuboslav, Ľuboslava        
University information system

Course syllabus BSPP70020 - Student Scientific Professional Activity (FPS - WS 2020/2021)


     Information sheet          


     Slovak          English          


University:
Pan-european University
Faculty: Faculty of Psychology
Course unit code:
BSPP70020
Course unit title: Student Scientific Professional Activity
Planned learning activities and teaching methods:
lecture
1 hour weekly / 12 hours per semester of study (on-site method)
workshop2 hours weekly / 24 hours per semester of study (on-site method)

Credits allocated:
3
Recommended semester/trimester:
-- item not defined --
 
Level of study:
-- item not defined --
Prerequisites for registration:
none
 
Assessment methods:
-- item not defined --
 
Learning outcomes of the course unit:
-- item not defined --
 
Course contents:
-- item not defined --
 
Recommended or required reading:
Basic:
RITOMSKÝ, A. Metódy psychologického výskumu: kvantitatívna analýza dát. Bratislava: MSSR, 2002.
SILVERMAN, D. Ako robiť kvalitatívny výskum. Bratislava: Pegas, 2005. ISBN 80-55-10-904-4.
ŠANDEROVÁ, J. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách . Praha: Sociologické nakladatelství, 2005.
WEISS, P. Etické otázky v psychologii. 1st ed. Praha: Portál, 2011. 349 p. ISBN 978-80-7367-845-6.

 
Language of instruction:
Slovak
 
Notes:
 
Courses evaluation:
Assessed students in total: 17

A
B
C
D
E
FX
88,2 %0 %11,8 %0 %0 %0 %
 
Name of lecturer(s):
PhDr. Beáta Dvorská, PhD. (examiner, instructor, lecturer, tutor)
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD. (person responsible for course)
Last modification:
16. 9. 2020
Supervisor: prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.


Last modification made by Mgr. Lenka Sekretárová on 09/16/2020.

Type of output: