27. 10. 2020  21:03      Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie        
Univerzitní informační systém

Sylabus předmětu BSPP10105 - Introduction to Methodology of Social Sciences (FPS - WS 2020/2021)


     Informačný list          


     Slovenština          Angličtina          


University:
Pan-european University
Faculty:
Faculty of Psychology
Course unit code:
BSPP10105
Course unit title: Introduction to Methodology of Social Sciences
Planned learning activities and teaching methods:
lecture2 hours weekly / 24 hours per semester of study (on-site method)
workshop1 hour weekly / 12 hours per semester of study (on-site method)

Credits allocated:
4
Recommended semester/trimester:
-- item not defined --
 
Level of study:
1.
Prerequisites for registration: none
 
Assessment methods:
-- item not defined --
 
Learning outcomes of the course unit:
-- item not defined --
 
Course contents:
-- item not defined --
 
Recommended or required reading:
Basic:
FERJENČÍK, J. Úvod do metodologie psychologického výzkumu. Praha: Portál , 2000.
WEISS, P. Etické otázky v psychológii. Praha: Portál, 2011.
DISMAN, M. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Nakladatelství Karolinum , 2008.

 
Language of instruction:
Slovak
 
Notes:
 
Courses evaluation:
Assessed students in total: 756

A
B
CDE
FX
47,1 %22,0 %
13,8 %
7,9 %6,6 %
2,6 %
 
Name of lecturer(s): PhDr. Veronika Boleková, PhD. (examiner, instructor, lecturer)
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD. (person responsible for course)
Last modification:
16. 9. 2020
Supervisor:


Last modification made by Mgr. Lenka Sekretárová on 09/16/2020.

Typ výstupu: