Oct 1, 2020   0:22 a.m.      Arnold        
University information system

Course syllabus BSPP10129 - Introduction to the Study of Psychology (FPS - WS 2020/2021)


     Information sheet          


     Slovak          English          


University:
Pan-european University
Faculty:
Course unit code: BSPP10129
Course unit title:
Introduction to the Study of Psychology
Planned learning activities and teaching methods:
lecture2 hours weekly / 24 hours per semester of study (on-site method)
workshop
2 hours weekly / 24 hours per semester of study (on-site method)

Credits allocated:
3
Recommended semester/trimester:
-- item not defined --
 
Level of study:
1.
Prerequisites for registration:
none
 
Assessment methods:
-- item not defined --
 
Learning outcomes of the course unit:
-- item not defined --
 
Course contents:
-- item not defined --
 
Recommended or required reading:
Basic:
SMÉKAL, V. Pozvání do psychologie osobnosti. 3rd ed. Brno: Barrister & Principal, 2009. 523 p. Studium. ISBN 978-80-87029-62-6.
SMÉKAL, V. Pozvání do psychologie osobnosti : Člověk v zrcadle vědomí a jednání. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2002. 517 p. ISBN 80-85947-80-3.
NÁKONEČNÝ, M. Průvodce dějinami psychologie. Praha: SPN, 1995.
NAKONEČNÝ, M. Základy psychologie. Academie: Praha, 1998.
HERETIK, A. -- HERETIK, A. Klinická psychológia. Nové Zámky: Psychoprof s.r.o., 2007.
GAJDOŠOVÁ, E. Školský psychológ pre 21. storočie. In Školský psychológ pre 21. storočie : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Nitra: Polymedia, 2012, p. 112--116. ISBN 978-80-89453-03-0.
SEDLÁKOVÁ, M. -- HOSKOVEC, J. -- NÁKONEČNÝ, M. Psychologie XX. století I. Praha: UK, 1999.

 
Language of instruction: Slovak
 
Notes:
 
Courses evaluation:
Assessed students in total: 95

ABC
D
EFX
18,9 %
27,4 %
41,1 %
7,4 %4,2 %1,0 %
 
Name of lecturer(s): Mgr. Erik Radnóti, PhD. (examiner, instructor, lecturer)
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD. (person responsible for course)
Last modification: 16. 9. 2020
Supervisor: doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.


Last modification made by Mgr. Lenka Sekretárová on 09/16/2020.

Type of output: