Sep 20, 2020   7:02 a.m.      Ľuboslav, Ľuboslava        
University information system

Course syllabus BSPP20209 - Communication with Public (FPS - SS 2020/2021)


     Information sheet          


     Slovak          English          


University:
Pan-european University
Faculty: Faculty of Psychology
Course unit code:
BSPP20209
Course unit title: Communication with Public
Planned learning activities and teaching methods:
lecture
1 hour weekly / 12 hours per semester of study (on-site method)
workshop2 hours weekly / 24 hours per semester of study (on-site method)

Credits allocated: 5
Recommended semester/trimester:
-- item not defined --
 
Level of study:
1.
Prerequisites for registration:
none
 
Assessment methods:
-- item not defined --
 
Learning outcomes of the course unit:
-- item not defined --
 
Course contents:
-- item not defined --
 
Recommended or required reading:
Basic:
DE VITO, J. Základy medzilidské komunikace. Praha: Grada Publishing, 2001.
SVOBODA, V. Public relations – moderně a účinně. Praha: Grada, 2006.
CAYWOOD, C. Public relations – řízená komunikace podniku s veřejností. Praha: Computer Press, 2003.
CHALUPA, R. Efektivní krizová komunikace - pro všechny manažery a PR specialisty. Praha: Grada Publishing, 2012.
ŽÁRY, I. Public relations – Cesta k úspechu. Bratislava: HEVI, 1995.

 
Language of instruction:
Slovak
 
Notes:
 
Courses evaluation:
Assessed students in total: 117

ABCDEFX
59,8 %
33,3 %
6,9 %
0 %
0 %
0 %
 
Name of lecturer(s): doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD. (person responsible for course)
Last modification:
22. 6. 2020
Supervisor:


Last modification made by Mgr. Lenka Sekretárová on 06/22/2020.

Type of output: