Aug 4, 2020   6:42 p.m.      Dominik, Dominika, pamätný deň - Deň Matice slovenskej        
University information system

Course syllabus P4107 - Občianske právo procesné (FP - SS 2020/2021)


     Information sheet          


     Slovak          English          


University:
Pan-european University
Faculty: Faculty of Law
Course unit code:
P4107
Course unit title:
Občianske právo procesné
Planned learning activities and teaching methods:
lecture
2 hours weekly / 16 hours per semester of study (on-site method)
workshop
2 hours weekly (on-site method)

Credits allocated: 5
Recommended semester/trimester: -- item not defined --
 
Level of study: -- item not defined --
Prerequisites for registration:
none
 
Assessment methods:
-- item not defined --
 
Learning outcomes of the course unit:
-- item not defined --
 
Course contents:
-- item not defined --
 
Recommended or required reading:
Basic:
SMYČKOVÁ, R. -- ZÁMOŽÍK, J. -- GEŠKOVÁ, K. Katarína Gešková, Romana Smyčková, Jozef Zámožík - Repetitórium civilného procesného práva. Bratislava: IURIS LIBRI, 2017. 231 p. ISBN 978-80-89635-31-3.
ŠTEVČEK, M. Števček, Ficová, Baricová, Mesiarkinová, Bajánková, Tomašovič . a kol. - Civilný sporový poriadok. Komentár. Bratislava: C.H. Beck, 2016. 1544 p. ISBN 978-80-7400-629-6.
SMYČKOVÁ, R. Smyčková, Števček, Marek Tomašovič, Kotrecová . a kol. - Civilný mimosporový poriadok. Komentár. Bratislava: C.H. Beck, 2017. 1112 p. ISBN 978-80-89603-54-1.

 
Language of instruction: Slovak
 
Notes:
 
Courses evaluation:
Assessed students in total: 695

A
BC
D
E
FX
25,0 %
16,8 %
19,1 %12,7 %
24,7 %
1,7 %
 
Name of lecturer(s):
prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc. (person responsible for course)
Last modification: 6. 6. 2020
Supervisor: prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc.


Last modification made by Mgr. Lenka Sekretárová on 06/06/2020.

Type of output: