Sep 30, 2020   11:07 p.m.      Jarolím        
University information system

Course syllabus BSPP10107 - Educational Psychology (FPS - SS 2020/2021)


     Information sheet          


     Slovak          English          


University: Pan-european University
Faculty:
Course unit code: BSPP10107
Course unit title:
Educational Psychology
Planned learning activities and teaching methods:
lecture
2 hours weekly / 24 hours per semester of study (on-site method)
workshop
2 hours weekly / 24 hours per semester of study (on-site method)

Credits allocated:
6
Recommended semester/trimester:
-- item not defined --
 
Level of study:
1.
Prerequisites for registration: none
 
Assessment methods:
-- item not defined --
 
Learning outcomes of the course unit:
-- item not defined --
 
Course contents:
-- item not defined --
 
Recommended or required reading:
Basic:
MAREŠ, J. Pedagogická psychologie. Praha: Portál, 2013.
GAVORA, P. Učitel a žáci v komunikaci. Brno: Paido, 2005.
FONTANA, D. Psychologie ve školní praxi. Praha: Portál, 1997.
ĎURIČ, L. -- ŠTEFANOVIČ, J. -- GRÁC, J. Pedagogická psychológia. Bratislava: Jaspis, 1991.
HRABAL, V. -- PAVELKOVÁ, I. -- MAN, F. Psychologické otázky motivace ve škole. Praha: SPN, 1987.
JEDLIČKA, R. -- SLAVÍK, J. -- KOŤA, J. Pedagogická psychologie pro učitele. Praha: Grada, 2018.

 
Language of instruction:
Slovak
 
Notes:
 
Courses evaluation:
Assessed students in total: 553

A
B
C
D
E
FX
8,9 %
12,7 %
21,2 %
21,5 %25,9 %9,8 %
 
Name of lecturer(s): doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD. (examiner, instructor, lecturer, person responsible for course)
Last modification:
22. 6. 2020
Supervisor:


Last modification made by Mgr. Lenka Sekretárová on 06/22/2020.

Type of output: