Aug 8, 2020   11:25 p.m.      Oskar        
University information system

Course syllabus BMMD20219 - Multimedia Practicum IV (FM - SS 2020/2021)


     Information sheet          


     Slovak          English          


University:
Pan-european University
Faculty:
Course unit code:
BMMD20219
Course unit title:
Multimedia Practicum IV
Planned learning activities and teaching methods:
workshop
2 hours weekly / 24 hours per semester of study (on-site method)

Credits allocated: 4
Recommended semester/trimester:
-- item not defined --
 
Level of study:
-- item not defined --
Prerequisites for registration: none
 
Assessment methods:
-- item not defined --
 
Learning outcomes of the course unit:
-- item not defined --
 
Course contents:
-- item not defined --
 
Recommended or required reading:
Basic:
BARAN, L. Audiovizuální prostředky. Praha: SNTL, 1978.
BARAN, L. Portrét vo fotografii. Praha: Vydavateľstvo Orbis, 1965. 278 p.
BARAN, L. Řeč filmové kamery. Praha: FAMU Státní pedagogické nakladatelství, 1965. 146 p.
SZOMOLÁNYI, A. Kamera! - Běží..., aneb, Několik moudrostí, jak tvořit pohyblivý obraz. 1st ed. Bratislava: Citadella, 2016. 182 p. ISBN 978-80-8182-050-2.

 
Language of instruction: Slovak
 
Notes:
 
Courses evaluation:
Assessed students in total: 129

A
BC
D
E
FX
71,3 %
14,0 %
9,3 %
3,1 %1,6 %
0,7 %
 
Name of lecturer(s):
doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr. (person responsible for course)
PhDr. MgA. Yvonne Vavrová, PhD. (examiner, instructor, lecturer)
Last modification:
30. 6. 2020
Supervisor: doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.


Last modification made by Mgr. Jozef Sisák on 06/30/2020.

Type of output: