28. 9. 2020  3:29      Václav        
Univerzitní informační systém

Sylabus předmětu BMMD20226 - Specialized Journalism (FM - WS 2020/2021)


     Informačný list          


     Slovenština          Angličtina          


University:
Pan-european University
Faculty:
Course unit code:
BMMD20226
Course unit title:
Specialized Journalism
Planned learning activities and teaching methods:
lecture
1 hour weekly / 24 hours per semester of study (on-site method)
workshop
1 hour weekly (on-site method)

Credits allocated:
4
Recommended semester/trimester:
-- item not defined --
 
Level of study: -- item not defined --
Prerequisites for registration: none
 
Assessment methods:
-- item not defined --
 
Learning outcomes of the course unit:
-- item not defined --
 
Course contents:
-- item not defined --
 
Recommended or required reading:
Basic:
TUŠER, A. Praktikum mediálnej tvorby. Bratislava: Bratislava: Eurokódex s.r.o., 2010. 368 p. ISBN 978-80-89447-16-9.
KASARDA, M. Praktická príručka písania pre profesionálov. 1st ed. Žilina: Eurokódex, 2012. 194 p. ISBN 978-80-89447-68-8.
TUŠER, A. Ako sa robia noviny. 4th ed. Bratislava: Eurokódex, 2010. 288 p. ISBN 987-80-89447-23-7.
DĚKANOVSKÝ, J. Sport, média a mýty: Zlatí hoši, královnabíle stopy a další moderní hrdinové. Praha: Dokořán s r.o, 2008. 184 p. ISBN 978-80-7363-131-4.

 
Language of instruction:
Slovak
 
Notes:
 
Courses evaluation:
Assessed students in total: 69

A
B
C
D
E
FX
58,0 %30,4 %
11,6 %
0 %
0 %0 %
 
Name of lecturer(s): Mgr. Katarína Holetzová, PhD. (examiner, instructor, lecturer)
doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr. (person responsible for course)
Last modification:
30. 6. 2020
Supervisor:


Last modification made by Mgr. Jozef Sisák on 06/30/2020.

Typ výstupu: