Oct 31, 2020   8:40 a.m.      Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie        
University information system

Course syllabus BSPP90111 - Educational psychology of school psychologist work (FPS - 2020/2021 - post-graduate studies)


     Information sheet          


     Slovak          English          


University: Pan-european University
Faculty:
Course unit code:
BSPP90111
Course unit title:
Educational psychology of school psychologist work
Planned learning activities and teaching methods:
lecture
12 hours per semester of study (on-site method)

Credits allocated:
4
Recommended semester/trimester:
-- item not defined --
 
Level of study:
3.
Prerequisites for registration:
none
 
Assessment methods:
-- item not defined --
 
Learning outcomes of the course unit:
-- item not defined --
 
Course contents:
-- item not defined --
 
Recommended or required reading:
Recommended:
Bierhoff ,H.W.: Prosocial Behavior.Hove:PsychologyPresss,2002. ISBN 0-86377-774-0.a
Grác, J.: Kapitoly edukačnej psychológie, Trnava. 2009.ISBN 978-80-8082-234-7
Mareš J.: Pedagogická psychologie, Portál, 2013. ISBN 978802620174.
Národný program rozvoja výchova a vzdelávania. ( NPRVV na roky 2018 - 2027). MŠ VV SR, Jún 2018
Štátny vzdelávací program , ŠPÚ 2008
Valihorová, M.: Psychologické aspekty výchovy. Eurokódex, Žilina. 20123. ISBN 978-80-8155-029-4 ZELINA, M. 2004. Teórie výchovy alebo hľadanie dobra. Bratislava: SPN, 2004. 231 s. ISBN 80-10-00456-1
Valihorová,M.- Gajdošová,E.(2009). Vybrané kapitoly zo školskej psychológie. Banská Bystrica: UMB.ISBN 978- 80- 8083-817-1
Zelina, M.(2004). Teórie výchovy a hľadanie dobra. Vyd. 1. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2004. ISBN 80-10-00456-1.

 
Language of instruction:
Slovak
 
Notes:
 
Courses evaluation:
Assessed students in total: 0

 
Name of lecturer(s):
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD. (person responsible for course)
doc. PhDr. Marta Valihorová, PhD. (examiner, instructor, lecturer)
Last modification:
18. 9. 2020
Supervisor:


Last modification made by Mgr. Lenka Sekretárová on 09/18/2020.

Type of output: