11. 7. 2020  13:46      Milota        
Univerzitní informační systém

Pracoviště


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (Ekonomický systém je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště. Volba projektů nebo publikací celé univerzity či nějaké fakulty může vzhledem k rozsahu zpracovávaných dat trvat velmi dlouho. Volba tisku brožury předmětů sestaví brožuru předmětů ve formátu PDF. Kvůli většímu množství dat může opět dojít k určité časové prodlevě.

Základní přehled pracovišť          Stromový přehled pracovišť

|
FP
|
||FI
|
FPS

Fakulta informatiky
Děkanát: Tematínska 10, 85105 Bratislava - Petržalka

Web:
E-mail:dekanat.fi@paneurouni.com
Telefon:+421 268 203 639
 
 
Děkan:
doc. RNDr. Eugen Ružický, CSc.