13. 7. 2020  6:50      Margita        
Univerzitní informační systém

Pracoviště


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (Ekonomický systém je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště. Volba projektů nebo publikací celé univerzity či nějaké fakulty může vzhledem k rozsahu zpracovávaných dat trvat velmi dlouho. Volba tisku brožury předmětů sestaví brožuru předmětů ve formátu PDF. Kvůli většímu množství dat může opět dojít k určité časové prodlevě.

Základní přehled pracovišť          Stromový přehled pracovišť

PEVŠ|
|
|FM|FI|

Paneurópska vysoká škola
Rektorát: Tomášikova 20, 82102 Bratislava

Web:
Telefon:+421 248 208 803
 
 
Rektor:
Prorektorka:
Kvestor:
 
 

 
 

Fakulta práva
Děkanát: Tomášikova 20, 82102 Bratislava

Web:http://www.paneurouni.com
E-mail:
dekan.fp@paneurouni.com
Telefon:
+421 248 208 830
  
Děkan:
Tajemnice:
Ing. Brigita Gieserová
  

 
 

Fakulta ekonómie a podnikania
Děkanát: Tematínska 10, 85105 Bratislava

Web:http://www.paneurouni.com
E-mail:
Telefon:
+421 268 203 608
 
 
Děkan:doc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD.
Tajemnice:
 
 
  

Fakulta informatiky
Děkanát: Tematínska 10, 85105 Bratislava - Petržalka

Web:http://www.paneurouni.com
E-mail:dekanat.fi@paneurouni.com
Telefon:
+421 268 203 639
 
 
Děkan:doc. RNDr. Eugen Ružický, CSc.