25. 9. 2020  21:46      Vladislav        
Univerzitní informační systém

Pracoviště


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (Ekonomický systém je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště. Volba projektů nebo publikací celé univerzity či nějaké fakulty může vzhledem k rozsahu zpracovávaných dat trvat velmi dlouho. Volba tisku brožury předmětů sestaví brožuru předmětů ve formátu PDF. Kvůli většímu množství dat může opět dojít k určité časové prodlevě.

Základní přehled pracovišť          Stromový přehled pracovišť

|||FM
|
|
FPS

Fakulta práva
Děkanát: Tomášikova 20, 82102 Bratislava

Web:
E-mail:
Telefon:
+421 248 208 830
  
Děkanka:
doc. JUDr. Katarína Šmigová, PhD.
Tajemnice:Ing. Brigita Gieserová
 
 
Pracoviště
Zaměstnanci
OrgányKontaktní oddělení
Telefonní seznam
Závěrečné práce
PracovištěKontaktní odděleníTelefonní seznamZávěrečné práce
Přehled vypsaných témat
Brožura Katalog předmětů
Brožura Studijní programy
Brožura Katalog předmětů

 
 

Fakulta ekonómie a podnikania
Děkanát: Tematínska 10, 85105 Bratislava

Web:http://www.paneurouni.com
E-mail:
dekan.fep@paneurouni.com
Telefon:
+421 268 203 608
 
 
Děkan:
Tajemnice:
 
 
Pracoviště
Zaměstnanci
Orgány
Kontaktní oddělení
Telefonní seznam
Závěrečné práce
OrgányKontaktní odděleníTelefonní seznam
Přehled vypsaných témat
Brožura Katalog předmětůBrožura Studijní programy
Brožura Katalog předmětů

  

Fakulta masmédií
Děkanát: Tematínska 10, 85105 Bratislava

Web:
http://www.paneurouni.com/sk/fakulty/faculta-masmedii/bratislava-slovakia/
E-mail:
Telefon:
+421 268 203 612
 
 
Děkanka:prof. PhDr. Iveta Radičová, PhD.