PracoviskáHelp


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska. Voľba projektov alebo publikácií celej univerzity alebo nejakej fakulty môže vzhľadom k rozsahu spracovávaných dát trvať veľmi dlho. Voľba tlače brožúry predmetov zostaví brožúru predmetov vo formáte PDF. Vďaka väčšiemu množstvu dát môže znovu dôjsť k určitej časovej odmlke.

Základný prehľad pracovísk          Stromový prehľad pracovísk

PEVŠ
|
FP
|
FEP
|
|
|

PEVŠ
Paneurópska vysoká škola
Rektorát: Tomášikova 20, 82102 Bratislava

Web:http://www.paneurouni.com
Telefón:
+421 248 208 803
  
Rektor:
Dr.h.c. prof. Ing. Juraj Stern, PhD.
Prorektorka Prorektorka pre vzdelávaciu činnosť:
Kvestor:doc. Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D.
 
 
seznam pracovišťorgány pracoviště.
ZamestnanciKontaktné oddelenieZáverečné práce
podprojektyUčebnyInformace o univerzitě
UčebneInformácie o univerzite

  

PEVŠ FP
Fakulta práva
Dekanát: Tomášikova 20, 82102 Bratislava

Web:http://www.paneurouni.com
E-mail:
Telefón:
+421 248 208 830
  
Dekanka:
Tajomníčka:Ing. Brigita Gieserová
 
 
orgány pracoviště.
PracoviskáOrgányKontaktné oddelenieZáverečné práce
tiskBrožura Studijní programy
Prehľad vypísaných témBrožúra Katalóg predmetovBrožúra Študijné programy

 
 

PEVŠ FEPFakulta ekonómie a podnikania
Dekanát: Tematínska 10, 85105 Bratislava

Web:
E-mail:
Telefón:+421 268 203 608
  
Dekan:
doc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD.
Tajomníčka:Ing. Stanislava Veselovská, PhD.
 
 
seznam pracovišťseznam zaměstnancůorgány pracovištěStudijní oddělenítelefonní seznam.
ZamestnanciKontaktné oddelenie
tiskBrožura Studijní programy
Prehľad vypísaných témBrožúra Katalóg predmetov

 
 

PEVŠ FM
Fakulta masmédií
Dekanát: Tematínska 10, 85105 Bratislava

Web:
E-mail:dekanat.fm@paneurouni.com
Telefón:
+421 268 203 612
 
 
Dekanka:
 
 
orgány pracovištětelefonní seznam
Pracoviská
tiskBrožura Studijní programy
Brožúra Študijné programy

  

PEVŠ FI
PEVŠ FPS
Fakulta psychológie
Dekanát: Tomášikova 20, 82102 Bratislava - Ružinov

Web:
http://paneurouni.com/sk/fakulty/faculta-psychologie/
E-mail:
elena.lisa@paneurouni.com
Telefón:
+421 248 208 861
 
 
Dekanka:
Tajomníčka:
Otília Polakovičová