PracoviskáHelp


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska. Voľba projektov alebo publikácií celej univerzity alebo nejakej fakulty môže vzhľadom k rozsahu spracovávaných dát trvať veľmi dlho. Voľba tlače brožúry predmetov zostaví brožúru predmetov vo formáte PDF. Vďaka väčšiemu množstvu dát môže znovu dôjsť k určitej časovej odmlke.

Základný prehľad pracovísk          Stromový prehľad pracovísk

PEVŠ
|
FP||FM|FI|FPS

PEVŠ
PEVŠ FP
PEVŠ FEPFakulta ekonómie a podnikania
Dekanát: Tematínska 10, 85105 Bratislava

Web:http://www.paneurouni.com
E-mail:
Telefón:
+421 268 203 608
  
Dekan:
Tajomníčka:
 
 
 
 

PEVŠ FM
PEVŠ FI
Fakulta informatiky
Dekanát: Tematínska 10, 85105 Bratislava - Petržalka

Web:
E-mail:
Telefón:
+421 268 203 639
 
 
Dekan:
 
 
seznam zaměstnancůorgány pracoviště
ZamestnanciOrgányKontaktné oddelenie
podprojekty
Brožúra Študijné programy

 
 

PEVŠ FPSFakulta psychológie
Dekanát: Tomášikova 20, 82102 Bratislava - Ružinov

Web:http://paneurouni.com/sk/fakulty/faculta-psychologie/
E-mail:
elena.lisa@paneurouni.com
Telefón:
+421 248 208 861
 
 
Dekanka:doc. Mgr. Elena Lisá, PhD.