PracoviskáHelp


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska. Voľba projektov alebo publikácií celej univerzity alebo nejakej fakulty môže vzhľadom k rozsahu spracovávaných dát trvať veľmi dlho. Voľba tlače brožúry predmetov zostaví brožúru predmetov vo formáte PDF. Vďaka väčšiemu množstvu dát môže znovu dôjsť k určitej časovej odmlke.

Základný prehľad pracovísk          Stromový prehľad pracovísk

PEVŠ
|
FP|
|
|
|FPS

PEVŠPaneurópska vysoká škola
Rektorát: Tomášikova 20, 82102 Bratislava

Web:http://www.paneurouni.com
Telefón:
+421 248 208 803
  
Rektor: Dr.h.c. prof. Ing. Juraj Stern, PhD.
Prorektorka Prorektorka pre vzdelávaciu činnosť:
doc. Ing. Zuzana Vincúrová, PhD.
Kvestor:
 
 

  

PEVŠ FP
PEVŠ FEP
PEVŠ FMFakulta masmédií
Dekanát: Tematínska 10, 85105 Bratislava

Web:http://www.paneurouni.com/sk/fakulty/faculta-masmedii/bratislava-slovakia/
E-mail:
Telefón:
+421 268 203 612
 
 
Dekanka:
 
 

  

PEVŠ FI
PEVŠ FPS