Mar 28, 2020   3:48 p.m.      Soňa        
University information system

Departments - Faculty of Law


All the displayed information about employees is managed by the Personnel Section (Economic system is a generator of the data). Department information is set by the system integrators at the relevant faculty or department.

Dek|ŠO|UVP|USP|UMEP|UTS|CMTAP|CVVPC|VKC

727010010     Dekanát FP
Tomášikova 20, 82102 Bratislava - Ružinov
Phone: +421 248 208 801Fax: +421 248 208 839E-mail: dekan.fp@paneurouni.com
Head of department: Ing. Brigita Gieserová
Secretariat: Ing. Brigita Gieserová, Ing. Jana Haldová
StaffSupervised coursesTelephone directoryFinal theses
StaffSupervised coursesTelephone directoryFinal theses


727010020     Študijné oddelenie
Tomášikova 20, 82102 Bratislava - Ružinov
Web: www.paneurouni.com
Phone: +421 248 208 836Fax: -- not known --E-mail: studijne.oddelenie@paneurouni.com
Head of department: JUDr. Mgr. Jana Záhorčáková
Secretariat: -- not known --
StaffTelephone directoryFinal theses
StaffTelephone directoryFinal theses


727010030     Ústav verejného práva
Tomášikova 20, 82102 Bratislava - Ružinov
Phone: +421 248 208 818Fax: -- not known --E-mail: otilia.polakovicova@paneurouni.com
Head of department: prof. JUDr. Peter Polák, PhD.
Secretariat: Otília Polakovičová
StaffSupervised coursesTelephone directoryFinal thesesSummary of topics offered
StaffSupervised coursesTelephone directoryFinal thesesSummary of topics offered


          727010031     Oddelenie trestného práva
Phone: +421 248 208 818Fax: +421 248 208 829E-mail: jozef.zahora@paneurouni.com
Head of department: prof. JUDr. Jozef Záhora, PhD.
Secretariat: Otília Polakovičová
StaffTelephone directoryFinal theses
StaffTelephone directoryFinal theses


          727010032     Oddelenie ústavného práva
Phone: +421 248 208 818Fax: +421 248 208 829E-mail: boris.balog@paneurouni.com
Head of department: doc. JUDr. Boris Balog, PhD.
Secretariat: Otília Polakovičová
StaffTelephone directoryFinal thesesSummary of topics offered
StaffTelephone directoryFinal thesesSummary of topics offered


          727010033     Oddelenie správneho práva
Phone: +421 248 208 818Fax: +421 248 208 829E-mail: branislav.cepek@paneurouni.com
Head of department: doc. JUDr. Ing. Branislav Cepek, PhD.
Secretariat: Otília Polakovičová
StaffTelephone directorySummary of topics offered
StaffTelephone directorySummary of topics offered


727010040     Ústav súkromného práva
Tomášikova 20, 82102 Bratislava - Ružinov
Phone: +421 248 208 809Fax: +421 248 208 829E-mail: daniela.cierna@paneurouni.com
Head of department: prof. JUDr. Anton Dulak, PhD.
Secretariat: Otília Polakovičová
StaffSupervised coursesTelephone directoryFinal thesesSummary of topics offered
StaffSupervised coursesTelephone directoryFinal thesesSummary of topics offered


          727010041     Oddelenie občianského práva
Tomášikova 20, 82102 Bratislava - Ružinov
Phone: +421 248 208 809Fax: +421 248 208 839E-mail: veronika.skorkova@paneurouni.com
Head of department: -- not known --
Secretariat: Otília Polakovičová
StaffTelephone directory
StaffTelephone directory


          727010042     Oddelenie obchodného práva
Tomášikova 20, 82102 Bratislava - Ružinov
Phone: +421 248 208 809Fax: +421 248 208 839E-mail: pavol.kubicek@paneurouni.com
Head of department: prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc.
Secretariat: Otília Polakovičová
StaffTelephone directory
StaffTelephone directory


          727010043     Oddelenie pracovného práva a sociálneho zabezpečenia
Phone: +421 248 208 809Fax: +421 248 208 839E-mail: tatiana.mahrova@paneurouni.com
Head of department: JUDr. Tatiana Máhrová, PhD.
Secretariat: Otília Polakovičová
StaffTelephone directory
StaffTelephone directory


727010050     Ústav medzinárodného a európskeho práva
Tomášikova 20, 82102 Bratislava - Ružinov
Phone: +421 248 208 818Fax: +421 248 208 829E-mail: otilia.polakovicova@paneurouni.com
Head of department: JUDr. Andrej Karpat, PhD.
Secretariat: Otília Polakovičová
StaffSupervised coursesTelephone directoryFinal thesesSummary of topics offered
StaffSupervised coursesTelephone directoryFinal thesesSummary of topics offered


          727010051     Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov
Phone: +421 248 208 818Fax: +421 248 208 839E-mail: dalibor.jilek@paneurouni.com
Head of department: prof. JUDr. Dalibor Jílek, CSc.
Secretariat: Otília Polakovičová
StaffTelephone directoryFinal thesesSummary of topics offered
StaffTelephone directoryFinal thesesSummary of topics offered


          727010052     Oddelenie európskeho práva
Phone: +421 248 208 818Fax: +421 248 208 839E-mail: michael.siman@paneurouni.com
Head of department: prof. Ing. PhDr. JUDr. Michael Siman, PhD.
Secretariat: Otília Polakovičová
StaffTelephone directorySummary of topics offered
StaffTelephone directorySummary of topics offered


          727010053     Oddelenie medzinárodného práva súkromného
Phone: +421 248 208 818Fax: +421 248 208 839E-mail: andrea.erdosova@paneurouni.com
Head of department: JUDr. Andrea Erdösová, PhD.
Secretariat: Otília Polakovičová
StaffTelephone directoryFinal thesesSummary of topics offered
StaffTelephone directoryFinal thesesSummary of topics offered


727010060     Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín
Tomášikova 20, 82102 Bratislava - Ružinov
Phone: +421 248 208 809Fax: -- not known --E-mail: daniela.cierna@paneurouni.com
Head of department: doc. JUDr. Boris Balog, PhD.
Secretariat: Otília Polakovičová
StaffSupervised coursesTelephone directoryFinal thesesSummary of topics offered
StaffSupervised coursesTelephone directoryFinal thesesSummary of topics offered


          727010061     Oddelenie teórie práva
Phone: +421 248 208 809Fax: +421 248 208 829E-mail: pavol.judiak@paneurouni.com
Head of department: -- not known --
Secretariat: Otília Polakovičová

          727010062     Oddelenie dejín štátu a práva
Phone: +421 248 208 809Fax: +421 248 208 829E-mail: jozef.klimko@paneurouni.com
Head of department: -- not known --
Secretariat: Otília Polakovičová
StaffTelephone directory
StaffTelephone directory


          727010063     Oddelenie rímskeho práva a cirkevneho práva
Phone: +421 248 208 809Fax: +421 248 208 829E-mail: michal.skrejpek@paneurouni.com
Head of department: -- not known --
Secretariat: Otília Polakovičová

          727010064     Oddelenie právnej komunikácie a cudzích jazykov
Phone: +421 248 208 809Fax: +421 248 208 829E-mail: zuzana.kurucova@paneurouni.com
Head of department: PaedDr. Zuzana Kurucová, PhD.
Secretariat: Otília Polakovičová
StaffTelephone directory
StaffTelephone directory


          727010065     Oddelenie sociálnych a ekonomických vied
Phone: +421 248 208 840Fax: +421 248 208 829E-mail: pavol.judiak@paneurouni.com
Head of department: -- not known --
Secretariat: Otília Polakovičová

727010090     Centrum pre monitoring tvorby a aplikácie práva
Phone: -- not known --Fax: -- not known --E-mail: -- not known --
Head of department: -- not known --
Secretariat: -- not known --

727010070     Centrum vedy, výskumu a projektovej činnosti
Web: www.paneurouni.com
Phone: +421 248 208 828Fax: +421 248 208 829E-mail: kveton.holcr@paneurouni.com
Head of department: prof. PhDr. Květoň Holcr, DrSc.
Secretariat: -- not known --
StaffTelephone directoryFinal theses
StaffTelephone directoryFinal theses


727010080     Výskumné kriminologické centrum
Phone: +421 248 208 828Fax: +421 248 208 829E-mail: kveton.holcr@paneurouni.com; libor.klimek@paneurouni.com
Head of department: prof. PhDr. Květoň Holcr, DrSc.
Secretariat: -- not known --