Jul 3, 2020   6:51 p.m.      Miloslav        
University information system

Departments - Faculty of Law


All the displayed information about employees is managed by the Personnel Section (Economic system is a generator of the data). Department information is set by the system integrators at the relevant faculty or department.

Dek
|
|UVP
|
||UTS|
|
|

727010010     Dekanát FP
Tomášikova 20, 82102 Bratislava - Ružinov
Phone: +421 248 208 801Fax: +421 248 208 839E-mail: dekan.fp@paneurouni.com
Head of department: Ing. Brigita Gieserová
Staff
Supervised coursesTelephone directoryFinal theses
Final theses


727010020     Študijné oddelenie
Tomášikova 20, 82102 Bratislava - Ružinov
Phone: +421 248 208 836Fax: -- not known --E-mail: studijne.oddelenie@paneurouni.com
Secretariat: -- not known --


727010030     Ústav verejného práva
Tomášikova 20, 82102 Bratislava - Ružinov
Phone: +421 248 208 818
Fax: -- not known --
E-mail: otilia.polakovicova@paneurouni.com
Head of department: prof. JUDr. Peter Polák, PhD.
StaffSupervised coursesTelephone directoryFinal theses
Summary of topics offered
StaffTelephone directoryFinal theses


          
727010031     Oddelenie trestného práva
Phone: +421 248 208 818
Fax: +421 248 208 829


          
727010032     Oddelenie ústavného práva
Phone: +421 248 208 818
Fax: +421 248 208 829
Head of department: doc. JUDr. Boris Balog, PhD.
Secretariat: Otília Polakovičová

          727010033     Oddelenie správneho práva
Phone: +421 248 208 818
Fax: +421 248 208 829
E-mail: branislav.cepek@paneurouni.com
Secretariat: Otília Polakovičová

727010040     Ústav súkromného práva
Tomášikova 20, 82102 Bratislava - Ružinov
Phone: +421 248 208 809
Fax: +421 248 208 829
Head of department: prof. JUDr. Anton Dulak, PhD.


          
727010041     Oddelenie občianského práva
Tomášikova 20, 82102 Bratislava - Ružinov
Phone: +421 248 208 809Fax: +421 248 208 839
Head of department: -- not known --
Secretariat: Otília Polakovičová

          
727010042     Oddelenie obchodného práva
Tomášikova 20, 82102 Bratislava - Ružinov
Phone: +421 248 208 809
Fax: +421 248 208 839
Secretariat: Otília Polakovičová

          
727010043     Oddelenie pracovného práva a sociálneho zabezpečenia
Phone: +421 248 208 809
Fax: +421 248 208 839
Head of department: JUDr. Tatiana Máhrová, PhD.
Secretariat: Otília Polakovičová
Staff
Telephone directory


727010050     Ústav medzinárodného a európskeho práva
Tomášikova 20, 82102 Bratislava - Ružinov
Phone: +421 248 208 818Fax: +421 248 208 829E-mail: otilia.polakovicova@paneurouni.com
Head of department: JUDr. Andrej Karpat, PhD.

          
727010051     Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov
Phone: +421 248 208 818
Fax: +421 248 208 839
E-mail: dalibor.jilek@paneurouni.com
Secretariat: Otília Polakovičová


          
727010052     Oddelenie európskeho práva
Phone: +421 248 208 818
Fax: +421 248 208 839
E-mail: michael.siman@paneurouni.com
Head of department: prof. Ing. PhDr. JUDr. Michael Siman, PhD.

          
727010053     Oddelenie medzinárodného práva súkromného
Phone: +421 248 208 818
Fax: +421 248 208 839
Secretariat: Otília Polakovičová


727010060     Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín
Tomášikova 20, 82102 Bratislava - Ružinov
Phone: +421 248 208 809
Fax: -- not known --
E-mail: daniela.cierna@paneurouni.com
Head of department: doc. JUDr. Boris Balog, PhD.
Secretariat: Otília Polakovičová

          
727010061     Oddelenie teórie práva
Phone: +421 248 208 809
Fax: +421 248 208 829
Head of department: -- not known --
Secretariat: Otília Polakovičová

          
727010062     Oddelenie dejín štátu a práva
Phone: +421 248 208 809
Fax: +421 248 208 829
Head of department: -- not known --
Secretariat: Otília Polakovičová

          727010063     Oddelenie rímskeho práva a cirkevneho práva
Phone: +421 248 208 809
Fax: +421 248 208 829
Head of department: -- not known --
Secretariat: Otília Polakovičová

          
727010064     Oddelenie právnej komunikácie a cudzích jazykov
Phone: +421 248 208 809
Fax: +421 248 208 829
Head of department: PaedDr. Zuzana Kurucová, PhD.
Secretariat: Otília Polakovičová
Staff
Telephone directory
Staff


          
727010065     Oddelenie sociálnych a ekonomických vied
Phone: +421 248 208 840Fax: +421 248 208 829
Head of department: -- not known --

727010090     Centrum pre monitoring tvorby a aplikácie práva
Phone: -- not known --
Fax: -- not known --
E-mail: -- not known --
Head of department: -- not known --
Secretariat: -- not known --

727010070     Centrum vedy, výskumu a projektovej činnosti
Phone: +421 248 208 828
Fax: +421 248 208 829
E-mail: kveton.holcr@paneurouni.com
Secretariat: -- not known --

727010080     Výskumné kriminologické centrum
Phone: +421 248 208 828Fax: +421 248 208 829
Head of department: prof. PhDr. Květoň Holcr, DrSc.
Secretariat: -- not known --