Sep 23, 2020   2:06 a.m.      Zdenka        
University information system

Departments - Faculty of Law


All the displayed information about employees is managed by the Personnel Section (Economic system is a generator of the data). Department information is set by the system integrators at the relevant faculty or department.

Dek
|
ŠO
|
|
USP
|
|
|
CMTAP||

727010010     Dekanát FP
Tomášikova 20, 82102 Bratislava - Ružinov
Phone: +421 248 208 801
Fax: +421 248 208 839
Head of department: Ing. Brigita Gieserová
Staff
Supervised coursesTelephone directoryFinal theses
Supervised coursesTelephone directory


727010020     Študijné oddelenie
Tomášikova 20, 82102 Bratislava - Ružinov
Phone: +421 248 208 836
Fax: -- not known --
Head of department: JUDr. Mgr. Jana Záhorčáková
Secretariat: -- not known --


727010030     Ústav verejného práva
Tomášikova 20, 82102 Bratislava - Ružinov
Phone: +421 248 208 818
Fax: -- not known --
Head of department: prof. JUDr. Peter Polák, PhD.
Staff
Supervised coursesTelephone directoryFinal thesesSummary of topics offered
StaffSupervised coursesFinal theses


          
727010031     Oddelenie trestného práva
Phone: +421 248 208 818
Fax: +421 248 208 829
E-mail: jozef.zahora@paneurouni.com
Head of department: prof. JUDr. Jozef Záhora, PhD.


          
727010032     Oddelenie ústavného práva
Phone: +421 248 208 818
Fax: +421 248 208 829
Head of department: doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

          
727010033     Oddelenie správneho práva
Phone: +421 248 208 818
Fax: +421 248 208 829
Head of department: doc. JUDr. Ing. Branislav Cepek, PhD.
Secretariat: Otília Polakovičová

727010040     Ústav súkromného práva
Tomášikova 20, 82102 Bratislava - Ružinov
Phone: +421 248 208 809
Fax: +421 248 208 829
E-mail: daniela.cierna@paneurouni.com
Head of department: prof. JUDr. Anton Dulak, PhD.
Secretariat: Otília Polakovičová

          
727010041     Oddelenie občianského práva
Tomášikova 20, 82102 Bratislava - Ružinov
Phone: +421 248 208 809
Fax: +421 248 208 839
E-mail: veronika.skorkova@paneurouni.com
Head of department: -- not known --
Staff
Telephone directory
Staff


          
727010042     Oddelenie obchodného práva
Tomášikova 20, 82102 Bratislava - Ružinov
Phone: +421 248 208 809
Fax: +421 248 208 839
E-mail: pavol.kubicek@paneurouni.com

          727010043     Oddelenie pracovného práva a sociálneho zabezpečenia
Phone: +421 248 208 809
Fax: +421 248 208 839
Head of department: JUDr. Tatiana Máhrová, PhD.

727010050     Ústav medzinárodného a európskeho práva
Tomášikova 20, 82102 Bratislava - Ružinov
Phone: +421 248 208 818Fax: +421 248 208 829E-mail: otilia.polakovicova@paneurouni.com
Head of department: JUDr. Andrej Karpat, PhD.
StaffSupervised courses
Telephone directory
Final theses
Summary of topics offered
Final thesesSummary of topics offered


          
727010051     Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov
Phone: +421 248 208 818Fax: +421 248 208 839E-mail: dalibor.jilek@paneurouni.com
Head of department: prof. JUDr. Dalibor Jílek, CSc.
Staff
Telephone directory
Final theses
Summary of topics offered
StaffFinal thesesSummary of topics offered


          
727010052     Oddelenie európskeho práva
Phone: +421 248 208 818Fax: +421 248 208 839E-mail: michael.siman@paneurouni.com
Secretariat: Otília Polakovičová

          
727010053     Oddelenie medzinárodného práva súkromného
Phone: +421 248 208 818
Fax: +421 248 208 839
E-mail: andrea.erdosova@paneurouni.com
Secretariat: Otília Polakovičová
Staff
Telephone directory
Summary of topics offered
StaffTelephone directory


727010060     Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín
Tomášikova 20, 82102 Bratislava - Ružinov
Phone: +421 248 208 809
Fax: -- not known --E-mail: daniela.cierna@paneurouni.com
Head of department: doc. JUDr. Boris Balog, PhD.


          
727010061     Oddelenie teórie práva
Phone: +421 248 208 809
Fax: +421 248 208 829E-mail: pavol.judiak@paneurouni.com
Head of department: -- not known --
Secretariat: Otília Polakovičová

          
727010062     Oddelenie dejín štátu a práva
Phone: +421 248 208 809
Fax: +421 248 208 829
Head of department: -- not known --
Secretariat: Otília Polakovičová
Staff
Telephone directory
Telephone directory


          
727010063     Oddelenie rímskeho práva a cirkevneho práva
Phone: +421 248 208 809
Fax: +421 248 208 829E-mail: michal.skrejpek@paneurouni.com
Head of department: -- not known --

          
727010064     Oddelenie právnej komunikácie a cudzích jazykov
Phone: +421 248 208 809
Fax: +421 248 208 829
Head of department: PaedDr. Zuzana Kurucová, PhD.
Secretariat: Otília Polakovičová
Staff
Telephone directory
Telephone directory


          
727010065     Oddelenie sociálnych a ekonomických vied
Phone: +421 248 208 840
Fax: +421 248 208 829
Head of department: -- not known --
Secretariat: Otília Polakovičová

727010090     Centrum pre monitoring tvorby a aplikácie práva
Phone: -- not known --Fax: -- not known --E-mail: -- not known --
Head of department: -- not known --
Secretariat: -- not known --

727010070     Centrum vedy, výskumu a projektovej činnosti
Phone: +421 248 208 828
Fax: +421 248 208 829
E-mail: kveton.holcr@paneurouni.com
Head of department: -- not known --
Secretariat: -- not known --

727010080     Výskumné kriminologické centrum
Phone: +421 248 208 828Fax: +421 248 208 829
Head of department: -- not known --
Secretariat: -- not known --