30. 5. 2020  19:58      Ferdinand        
Univerzitní informační systém

Pracoviště - Fakulta práva


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (Ekonomický systém je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

|
|
|
|
UMEP|UTS
|
CMTAP|
|

727010010     Dekanát FP
Tomášikova 20, 82102 Bratislava - Ružinov
Telefon: +421 248 208 801
Fax: +421 248 208 839
E-mail: dekan.fp@paneurouni.com


727010020     Študijné oddelenie
Tomášikova 20, 82102 Bratislava - Ružinov
Web: www.paneurouni.com
Telefon: +421 248 208 836
Fax: -- neuveden --E-mail: studijne.oddelenie@paneurouni.com
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciTelefonní seznamZávěrečné práce
ZaměstnanciZávěrečné práce


727010030     Ústav verejného práva
Tomášikova 20, 82102 Bratislava - Ružinov
Telefon: +421 248 208 818
Fax: -- neuveden --
Sekretariát: Otília Polakovičová
ZaměstnanciGarantované předměty
Telefonní seznam
Závěrečné práce
Přehled vypsaných témat
Telefonní seznamPřehled vypsaných témat


          
727010031     Oddelenie trestného práva
Telefon: +421 248 208 818
Fax: +421 248 208 829
Sekretariát: Otília Polakovičová
Zaměstnanci
Telefonní seznam
Závěrečné práce
Závěrečné práce


          
727010032     Oddelenie ústavného práva
Telefon: +421 248 208 818
Fax: +421 248 208 829
E-mail: boris.balog@paneurouni.com
Vedoucí: doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

          
727010033     Oddelenie správneho práva
Telefon: +421 248 208 818Fax: +421 248 208 829E-mail: branislav.cepek@paneurouni.com
Sekretariát: Otília Polakovičová

727010040     Ústav súkromného práva
Tomášikova 20, 82102 Bratislava - Ružinov
Telefon: +421 248 208 809Fax: +421 248 208 829E-mail: daniela.cierna@paneurouni.com
Vedoucí: prof. JUDr. Anton Dulak, PhD.
Sekretariát: Otília Polakovičová


          
727010041     Oddelenie občianského práva
Tomášikova 20, 82102 Bratislava - Ružinov
Telefon: +421 248 208 809
Fax: +421 248 208 839
E-mail: veronika.skorkova@paneurouni.com
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: Otília Polakovičová

          
727010042     Oddelenie obchodného práva
Tomášikova 20, 82102 Bratislava - Ružinov
Telefon: +421 248 208 809
Fax: +421 248 208 839
Vedoucí: prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc.

          
727010043     Oddelenie pracovného práva a sociálneho zabezpečenia
Telefon: +421 248 208 809
Fax: +421 248 208 839
E-mail: tatiana.mahrova@paneurouni.com
Vedoucí: JUDr. Tatiana Máhrová, PhD.
Sekretariát: Otília Polakovičová

727010050     Ústav medzinárodného a európskeho práva
Tomášikova 20, 82102 Bratislava - Ružinov
Telefon: +421 248 208 818
Fax: +421 248 208 829
Vedoucí: JUDr. Andrej Karpat, PhD.
Sekretariát: Otília Polakovičová
ZaměstnanciGarantované předměty
Telefonní seznam
Závěrečné práce
Přehled vypsaných témat
ZaměstnanciZávěrečné práce


          727010051     Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov
Telefon: +421 248 208 818
Fax: +421 248 208 839
ZaměstnanciTelefonní seznamZávěrečné prácePřehled vypsaných témat
ZaměstnanciTelefonní seznamPřehled vypsaných témat


          727010052     Oddelenie európskeho práva
Telefon: +421 248 208 818Fax: +421 248 208 839E-mail: michael.siman@paneurouni.com
Sekretariát: Otília Polakovičová


          727010053     Oddelenie medzinárodného práva súkromného
Telefon: +421 248 208 818
Fax: +421 248 208 839
E-mail: andrea.erdosova@paneurouni.com
Sekretariát: Otília Polakovičová
Zaměstnanci
Telefonní seznam
Přehled vypsaných témat
Telefonní seznam


727010060     Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín
Tomášikova 20, 82102 Bratislava - Ružinov
Telefon: +421 248 208 809
Fax: -- neuveden --E-mail: daniela.cierna@paneurouni.com


          
727010061     Oddelenie teórie práva
Telefon: +421 248 208 809
Fax: +421 248 208 829
Vedoucí: -- neuveden --

          
727010062     Oddelenie dejín štátu a práva
Telefon: +421 248 208 809Fax: +421 248 208 829E-mail: jozef.klimko@paneurouni.com
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: Otília Polakovičová
ZaměstnanciTelefonní seznam


          
727010063     Oddelenie rímskeho práva a cirkevneho práva
Telefon: +421 248 208 809
Fax: +421 248 208 829
E-mail: michal.skrejpek@paneurouni.com
Vedoucí: -- neuveden --

          
727010064     Oddelenie právnej komunikácie a cudzích jazykov
Telefon: +421 248 208 809
Fax: +421 248 208 829
E-mail: zuzana.kurucova@paneurouni.com
Vedoucí: PaedDr. Zuzana Kurucová, PhD.
Sekretariát: Otília Polakovičová
Zaměstnanci
Telefonní seznam
Zaměstnanci


          
727010065     Oddelenie sociálnych a ekonomických vied
Telefon: +421 248 208 840
Fax: +421 248 208 829
Vedoucí: -- neuveden --

727010090     Centrum pre monitoring tvorby a aplikácie práva
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

727010070     Centrum vedy, výskumu a projektovej činnosti
Web: www.paneurouni.com
Telefon: +421 248 208 828
Fax: +421 248 208 829
E-mail: kveton.holcr@paneurouni.com
Sekretariát: -- neuveden --
Zaměstnanci
Telefonní seznam
Závěrečné práce
Zaměstnanci


727010080     Výskumné kriminologické centrum
Telefon: +421 248 208 828
Fax: +421 248 208 829E-mail: kveton.holcr@paneurouni.com; libor.klimek@paneurouni.com
Sekretariát: -- neuveden --