26. 2. 2020  23:26      Viktor        
Univerzitný informačný systém

Pracoviská - Fakulta práva


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

Dek|ŠO|UVP|USP|UMEP|UTS|CMTAP|CVVPC|VKC

727010010     Dekanát FP
Tomášikova 20, 82102 Bratislava - Ružinov
Telefón: +421 248 208 801Fax: +421 248 208 839E-mail: dekan.fp@paneurouni.com
Vedúci: Ing. Brigita Gieserová
Sekretariát: Ing. Brigita Gieserová, Ing. Jana Haldová
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamZáverečné práce
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamZáverečné práce


727010020     Študijné oddelenie
Tomášikova 20, 82102 Bratislava - Ružinov
Web: www.paneurouni.com
Telefón: +421 248 208 836Fax: -- neuvedené --E-mail: studijne.oddelenie@paneurouni.com
Vedúci: JUDr. Mgr. Jana Záhorčáková
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznamZáverečné práce
ZamestnanciTelefónny zoznamZáverečné práce


727010030     Ústav verejného práva
Tomášikova 20, 82102 Bratislava - Ružinov
Telefón: +421 248 208 818Fax: -- neuvedené --E-mail: otilia.polakovicova@paneurouni.com
Vedúci: prof. JUDr. Peter Polák, PhD.
Sekretariát: Otília Polakovičová
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamZáverečné prácePrehľad vypísaných tém


          727010031     Oddelenie trestného práva
Telefón: +421 248 208 818Fax: +421 248 208 829E-mail: jozef.zahora@paneurouni.com
Vedúci: prof. JUDr. Jozef Záhora, PhD.
Sekretariát: Otília Polakovičová
ZamestnanciTelefónny zoznamZáverečné práce
ZamestnanciTelefónny zoznamZáverečné práce


          727010032     Oddelenie ústavného práva
Telefón: +421 248 208 818Fax: +421 248 208 829E-mail: boris.balog@paneurouni.com
Vedúci: doc. JUDr. Boris Balog, PhD.
Sekretariát: Otília Polakovičová
ZamestnanciTelefónny zoznamZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciTelefónny zoznamZáverečné prácePrehľad vypísaných tém


          727010033     Oddelenie správneho práva
Telefón: +421 248 208 818Fax: +421 248 208 829E-mail: branislav.cepek@paneurouni.com
Vedúci: doc. JUDr. Ing. Branislav Cepek, PhD.
Sekretariát: Otília Polakovičová
ZamestnanciTelefónny zoznamPrehľad vypísaných tém
ZamestnanciTelefónny zoznamPrehľad vypísaných tém


727010040     Ústav súkromného práva
Tomášikova 20, 82102 Bratislava - Ružinov
Telefón: +421 248 208 809Fax: +421 248 208 829E-mail: daniela.cierna@paneurouni.com
Vedúci: prof. JUDr. Anton Dulak, PhD.
Sekretariát: Otília Polakovičová
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamZáverečné prácePrehľad vypísaných tém


          727010041     Oddelenie občianského práva
Tomášikova 20, 82102 Bratislava - Ružinov
Telefón: +421 248 208 809Fax: +421 248 208 839E-mail: veronika.skorkova@paneurouni.com
Vedúci: JUDr. Veronika Skorková, PhD.
Sekretariát: Otília Polakovičová
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam


          727010042     Oddelenie obchodného práva
Tomášikova 20, 82102 Bratislava - Ružinov
Telefón: +421 248 208 809Fax: +421 248 208 839E-mail: pavol.kubicek@paneurouni.com
Vedúci: prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc.
Sekretariát: Otília Polakovičová
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam


          727010043     Oddelenie pracovného práva a sociálneho zabezpečenia
Telefón: +421 248 208 809Fax: +421 248 208 839E-mail: tatiana.mahrova@paneurouni.com
Vedúci: JUDr. Tatiana Máhrová, PhD.
Sekretariát: Otília Polakovičová
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam


727010050     Ústav medzinárodného a európskeho práva
Tomášikova 20, 82102 Bratislava - Ružinov
Telefón: +421 248 208 818Fax: +421 248 208 829E-mail: otilia.polakovicova@paneurouni.com
Vedúci: JUDr. Andrej Karpat, PhD.
Sekretariát: Otília Polakovičová
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamZáverečné prácePrehľad vypísaných tém


          727010051     Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov
Telefón: +421 248 208 818Fax: +421 248 208 839E-mail: dalibor.jilek@paneurouni.com
Vedúci: prof. JUDr. Dalibor Jílek, CSc.
Sekretariát: Otília Polakovičová
ZamestnanciTelefónny zoznamZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciTelefónny zoznamZáverečné prácePrehľad vypísaných tém


          727010052     Oddelenie európskeho práva
Telefón: +421 248 208 818Fax: +421 248 208 839E-mail: michael.siman@paneurouni.com
Vedúci: prof. Ing. PhDr. JUDr. Michael Siman, PhD.
Sekretariát: Otília Polakovičová
ZamestnanciTelefónny zoznamPrehľad vypísaných tém
ZamestnanciTelefónny zoznamPrehľad vypísaných tém


          727010053     Oddelenie medzinárodného práva súkromného
Telefón: +421 248 208 818Fax: +421 248 208 839E-mail: andrea.erdosova@paneurouni.com
Vedúci: JUDr. Andrea Erdösová, PhD.
Sekretariát: Otília Polakovičová
ZamestnanciTelefónny zoznamZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciTelefónny zoznamZáverečné prácePrehľad vypísaných tém


727010060     Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín
Tomášikova 20, 82102 Bratislava - Ružinov
Telefón: +421 248 208 809Fax: -- neuvedené --E-mail: daniela.cierna@paneurouni.com
Vedúci: doc. JUDr. Boris Balog, PhD.
Sekretariát: Otília Polakovičová
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamZáverečné prácePrehľad vypísaných tém


          727010061     Oddelenie teórie práva
Telefón: +421 248 208 809Fax: +421 248 208 829E-mail: pavol.judiak@paneurouni.com
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: Otília Polakovičová

          727010062     Oddelenie dejín štátu a práva
Telefón: +421 248 208 809Fax: +421 248 208 829E-mail: jozef.klimko@paneurouni.com
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: Otília Polakovičová
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam


          727010063     Oddelenie rímskeho práva a cirkevneho práva
Telefón: +421 248 208 809Fax: +421 248 208 829E-mail: michal.skrejpek@paneurouni.com
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: Otília Polakovičová

          727010064     Oddelenie právnej komunikácie a cudzích jazykov
Telefón: +421 248 208 809Fax: +421 248 208 829E-mail: zuzana.kurucova@paneurouni.com
Vedúci: PaedDr. Zuzana Kurucová, PhD.
Sekretariát: Otília Polakovičová
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam


          727010065     Oddelenie sociálnych a ekonomických vied
Telefón: +421 248 208 840Fax: +421 248 208 829E-mail: pavol.judiak@paneurouni.com
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: Otília Polakovičová

727010090     Centrum pre monitoring tvorby a aplikácie práva
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

727010070     Centrum vedy, výskumu a projektovej činnosti
Web: www.paneurouni.com
Telefón: +421 248 208 828Fax: +421 248 208 829E-mail: kveton.holcr@paneurouni.com
Vedúci: prof. PhDr. Květoň Holcr, DrSc.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznamZáverečné práce
ZamestnanciTelefónny zoznamZáverečné práce


727010080     Výskumné kriminologické centrum
Telefón: +421 248 208 828Fax: +421 248 208 829E-mail: kveton.holcr@paneurouni.com; libor.klimek@paneurouni.com
Vedúci: prof. PhDr. Květoň Holcr, DrSc.
Sekretariát: -- neuvedené --