14. 8. 2020  21:34      Mojmír        
Univerzitný informačný systém

Pracoviská - Fakulta práva


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

|ŠO
|
|
|UMEP
|
UTS|CMTAP|
|
VKC

727010010     Dekanát FP
Tomášikova 20, 82102 Bratislava - Ružinov
Telefón: +421 248 208 801
Fax: +421 248 208 839
Vedúci: Ing. Brigita Gieserová
Sekretariát: Ing. Brigita Gieserová, Ing. Jana Haldová

727010020     Študijné oddelenie
Tomášikova 20, 82102 Bratislava - Ružinov
Telefón: +421 248 208 836
Fax: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

727010030     Ústav verejného práva
Tomášikova 20, 82102 Bratislava - Ružinov
Telefón: +421 248 208 818
Fax: -- neuvedené --
E-mail: otilia.polakovicova@paneurouni.com
Vedúci: prof. JUDr. Peter Polák, PhD.
Sekretariát: Otília Polakovičová

          
727010031     Oddelenie trestného práva
Telefón: +421 248 208 818
Fax: +421 248 208 829
Vedúci: prof. JUDr. Jozef Záhora, PhD.

          
727010032     Oddelenie ústavného práva
Telefón: +421 248 208 818
Fax: +421 248 208 829

          
727010033     Oddelenie správneho práva
Telefón: +421 248 208 818
Fax: +421 248 208 829
Vedúci: doc. JUDr. Ing. Branislav Cepek, PhD.
Sekretariát: Otília Polakovičová

727010040     Ústav súkromného práva
Tomášikova 20, 82102 Bratislava - Ružinov
Telefón: +421 248 208 809
Fax: +421 248 208 829
E-mail: daniela.cierna@paneurouni.com

          
727010041     Oddelenie občianského práva
Tomášikova 20, 82102 Bratislava - Ružinov
Telefón: +421 248 208 809
Fax: +421 248 208 839
Vedúci: -- neuvedené --

          
727010042     Oddelenie obchodného práva
Tomášikova 20, 82102 Bratislava - Ružinov
Telefón: +421 248 208 809
Fax: +421 248 208 839

          
727010043     Oddelenie pracovného práva a sociálneho zabezpečenia
Telefón: +421 248 208 809Fax: +421 248 208 839
Vedúci: JUDr. Tatiana Máhrová, PhD.
Zamestnanci
Telefónny zoznam
Zamestnanci


727010050     Ústav medzinárodného a európskeho práva
Tomášikova 20, 82102 Bratislava - Ružinov
Telefón: +421 248 208 818
Fax: +421 248 208 829
E-mail: otilia.polakovicova@paneurouni.com
Sekretariát: Otília Polakovičová


          
727010051     Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov
Telefón: +421 248 208 818
Fax: +421 248 208 839E-mail: dalibor.jilek@paneurouni.com


          
727010052     Oddelenie európskeho práva
Telefón: +421 248 208 818
Fax: +421 248 208 839
Vedúci: prof. Ing. PhDr. JUDr. Michael Siman, PhD.
Sekretariát: Otília Polakovičová


          
727010053     Oddelenie medzinárodného práva súkromného
Telefón: +421 248 208 818
Fax: +421 248 208 839E-mail: andrea.erdosova@paneurouni.com
Sekretariát: Otília Polakovičová
Zamestnanci
Telefónny zoznam
Prehľad vypísaných tém


727010060     Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín
Tomášikova 20, 82102 Bratislava - Ružinov
Telefón: +421 248 208 809
Fax: -- neuvedené --

          
727010061     Oddelenie teórie práva
Telefón: +421 248 208 809
Fax: +421 248 208 829
Vedúci: -- neuvedené --

          
727010062     Oddelenie dejín štátu a práva
Telefón: +421 248 208 809Fax: +421 248 208 829E-mail: jozef.klimko@paneurouni.com
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: Otília Polakovičová

          
727010063     Oddelenie rímskeho práva a cirkevneho práva
Telefón: +421 248 208 809
Fax: +421 248 208 829
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: Otília Polakovičová

          
727010064     Oddelenie právnej komunikácie a cudzích jazykov
Telefón: +421 248 208 809
Fax: +421 248 208 829
E-mail: zuzana.kurucova@paneurouni.com
Vedúci: PaedDr. Zuzana Kurucová, PhD.

          727010065     Oddelenie sociálnych a ekonomických vied
Telefón: +421 248 208 840Fax: +421 248 208 829
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: Otília Polakovičová

727010090     Centrum pre monitoring tvorby a aplikácie práva
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

727010070     Centrum vedy, výskumu a projektovej činnosti
Web: www.paneurouni.com
Telefón: +421 248 208 828
Fax: +421 248 208 829
Sekretariát: -- neuvedené --


727010080     Výskumné kriminologické centrum
Telefón: +421 248 208 828
Fax: +421 248 208 829
Sekretariát: -- neuvedené --