7. 7. 2020  14:29      Oliver        
Univerzitní informační systém

Pracoviště


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (Ekonomický systém je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště. Volba projektů nebo publikací celé univerzity či nějaké fakulty může vzhledem k rozsahu zpracovávaných dat trvat velmi dlouho. Volba tisku brožury předmětů sestaví brožuru předmětů ve formátu PDF. Kvůli většímu množství dat může opět dojít k určité časové prodlevě.

Základní přehled pracovišť          Stromový přehled pracovišť

|
|
|
|
FI|

Paneurópska vysoká škola
Rektorát: Tomášikova 20, 82102 Bratislava

Web:
http://www.paneurouni.com
Telefon:
+421 248 208 803
  
Rektor:
Dr.h.c. prof. Ing. Juraj Stern, PhD.
Prorektorka:
Kvestor:
doc. Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D.
 
 
 
 

Fakulta práva
Děkanát: Tomášikova 20, 82102 Bratislava

Web:http://www.paneurouni.com
E-mail:
Telefon:
+421 248 208 830
  
Děkan:
prof. PhDr. JUDr. Peter Potásch, PhD.
Tajemnice:
  
Pracoviště
Zaměstnanci
Orgány
Kontaktní odděleníTelefonní seznam
Závěrečné práce
Zaměstnanci
Přehled vypsaných témat
Brožura Katalog předmětů
Brožura Studijní programy
Brožura Katalog předmětů

 
 

Fakulta ekonómie a podnikania
Děkanát: Tematínska 10, 85105 Bratislava

Web:
E-mail:dekan.fep@paneurouni.com
Telefon:+421 268 203 608
 
 
Děkan:
Tajemnice:Ing. Stanislava Veselovská, PhD.
 
 

  

Fakulta informatiky
Děkanát: Tematínska 10, 85105 Bratislava - Petržalka

Web:
E-mail:
dekanat.fi@paneurouni.com
Telefon:
+421 268 203 639
 
 
Děkan:
doc. RNDr. Eugen Ružický, CSc.
 
 
 
 

Fakulta psychológie
Děkanát: Tomášikova 20, 82102 Bratislava - Ružinov

Web:
E-mail:elena.lisa@paneurouni.com
Telefon:+421 248 208 861
 
 
Děkanka:doc. Mgr. Elena Lisá, PhD.