31. 3. 2020  0:08      Benjamín        
Univerzitný informačný systém

Pracoviská - Dekanát FP


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

727010010     Dekanát FP
Tomášikova 20, 82102 Bratislava - Ružinov
Telefón: +421 248 208 801Fax: +421 248 208 839E-mail: dekan.fp@paneurouni.com
Vedúci: Ing. Brigita Gieserová
Sekretariát: Ing. Brigita Gieserová, Ing. Jana Haldová
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamZáverečné práce
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamZáverečné práce