9. 7. 2020  16:03      Lujza        
Univerzitný informačný systém

Pracoviská - Dekanát FP


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

727010010     Dekanát FP
Tomášikova 20, 82102 Bratislava - Ružinov
Telefón: +421 248 208 801
Fax: +421 248 208 839
Vedúci: Ing. Brigita Gieserová