4. 4. 2020  8:10      Izidor        
Univerzitný informačný systém

Pracoviská - Oddelenie ústavného práva


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

727010032     Oddelenie ústavného práva
Telefón: +421 248 208 818Fax: +421 248 208 829E-mail: boris.balog@paneurouni.com
Vedúci: doc. JUDr. Boris Balog, PhD.
Sekretariát: Otília Polakovičová
ZamestnanciTelefónny zoznamZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciTelefónny zoznamZáverečné prácePrehľad vypísaných tém