28. 3. 2020  8:51      Soňa        
Univerzitný informačný systém

Pracoviská - Oddelenie správneho práva


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

727010033     Oddelenie správneho práva
Telefón: +421 248 208 818Fax: +421 248 208 829E-mail: branislav.cepek@paneurouni.com
Vedúci: doc. JUDr. Ing. Branislav Cepek, PhD.
Sekretariát: Otília Polakovičová
ZamestnanciTelefónny zoznamPrehľad vypísaných tém
ZamestnanciTelefónny zoznamPrehľad vypísaných tém