9. 7. 2020  16:34      Lujza        
Univerzitní informační systém

Pracoviště - Oddelenie správneho práva


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (Ekonomický systém je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

727010033     Oddelenie správneho práva
Telefon: +421 248 208 818Fax: +421 248 208 829E-mail: branislav.cepek@paneurouni.com
Vedoucí: doc. JUDr. Ing. Branislav Cepek, PhD.