9. 7. 2020  17:33      Lujza        
Univerzitný informačný systém

Pracoviská - Oddelenie pracovného práva a sociálneho zabezpečenia


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

727010043     Oddelenie pracovného práva a sociálneho zabezpečenia
Telefón: +421 248 208 809
Fax: +421 248 208 839
E-mail: tatiana.mahrova@paneurouni.com
Vedúci: JUDr. Tatiana Máhrová, PhD.
Sekretariát: Otília Polakovičová