28. 3. 2020  10:07      Soňa        
Univerzitný informačný systém

Pracoviská - Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

727010051     Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov
Telefón: +421 248 208 818Fax: +421 248 208 839E-mail: dalibor.jilek@paneurouni.com
Vedúci: prof. JUDr. Dalibor Jílek, CSc.
Sekretariát: Otília Polakovičová
ZamestnanciTelefónny zoznamZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciTelefónny zoznamZáverečné prácePrehľad vypísaných tém