28. 3. 2020  10:26      Soňa        
Univerzitný informačný systém

Pracoviská - Oddelenie európskeho práva


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

727010052     Oddelenie európskeho práva
Telefón: +421 248 208 818Fax: +421 248 208 839E-mail: michael.siman@paneurouni.com
Vedúci: prof. Ing. PhDr. JUDr. Michael Siman, PhD.
Sekretariát: Otília Polakovičová
ZamestnanciTelefónny zoznamPrehľad vypísaných tém
ZamestnanciTelefónny zoznamPrehľad vypísaných tém