30. 3. 2020  0:13      Vieroslava        
Univerzitný informačný systém

Pracoviská - Oddelenie medzinárodného práva súkromného


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

727010053     Oddelenie medzinárodného práva súkromného
Telefón: +421 248 208 818Fax: +421 248 208 839E-mail: andrea.erdosova@paneurouni.com
Vedúci: JUDr. Andrea Erdösová, PhD.
Sekretariát: Otília Polakovičová
ZamestnanciTelefónny zoznamZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciTelefónny zoznamZáverečné prácePrehľad vypísaných tém