28. 3. 2020  8:57      Soňa        
Univerzitný informačný systém

Pracoviská - Oddelenie právnej komunikácie a cudzích jazykov


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

727010064     Oddelenie právnej komunikácie a cudzích jazykov
Telefón: +421 248 208 809Fax: +421 248 208 829E-mail: zuzana.kurucova@paneurouni.com
Vedúci: PaedDr. Zuzana Kurucová, PhD.
Sekretariát: Otília Polakovičová
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam