28. 3. 2020  9:40      Soňa        
Univerzitný informačný systém

Pracoviská - Ústav verejného práva


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

OTP|OUP|OSP

727010031     Oddelenie trestného práva
Telefón: +421 248 208 818Fax: +421 248 208 829E-mail: jozef.zahora@paneurouni.com
Vedúci: prof. JUDr. Jozef Záhora, PhD.
Sekretariát: Otília Polakovičová
ZamestnanciTelefónny zoznamZáverečné práce
ZamestnanciTelefónny zoznamZáverečné práce


727010032     Oddelenie ústavného práva
Telefón: +421 248 208 818Fax: +421 248 208 829E-mail: boris.balog@paneurouni.com
Vedúci: doc. JUDr. Boris Balog, PhD.
Sekretariát: Otília Polakovičová
ZamestnanciTelefónny zoznamZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciTelefónny zoznamZáverečné prácePrehľad vypísaných tém


727010033     Oddelenie správneho práva
Telefón: +421 248 208 818Fax: +421 248 208 829E-mail: branislav.cepek@paneurouni.com
Vedúci: doc. JUDr. Ing. Branislav Cepek, PhD.
Sekretariát: Otília Polakovičová
ZamestnanciTelefónny zoznamPrehľad vypísaných tém
ZamestnanciTelefónny zoznamPrehľad vypísaných tém