4. 4. 2020  22:51      Izidor        
Univerzitný informačný systém

Pracoviská - Ústav súkromného práva


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

OOP|OBP|OPP

727010041     Oddelenie občianského práva
Tomášikova 20, 82102 Bratislava - Ružinov
Telefón: +421 248 208 809Fax: +421 248 208 839E-mail: veronika.skorkova@paneurouni.com
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: Otília Polakovičová
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam


727010042     Oddelenie obchodného práva
Tomášikova 20, 82102 Bratislava - Ružinov
Telefón: +421 248 208 809Fax: +421 248 208 839E-mail: pavol.kubicek@paneurouni.com
Vedúci: prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc.
Sekretariát: Otília Polakovičová
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam


727010043     Oddelenie pracovného práva a sociálneho zabezpečenia
Telefón: +421 248 208 809Fax: +421 248 208 839E-mail: tatiana.mahrova@paneurouni.com
Vedúci: JUDr. Tatiana Máhrová, PhD.
Sekretariát: Otília Polakovičová
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam