9. 7. 2020  17:36      Lujza        
Univerzitný informačný systém

Pracoviská - Oddelenie marketingu a obchodu


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

72700160     Oddelenie marketingu a obchodu
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --