31. 3. 2020  0:09      Benjamín        
Univerzitný informačný systém

Pracoviská - Ústav medzinárodného a európskeho práva


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

OMV|OEP|OMS

727010051     Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov
Telefón: +421 248 208 818Fax: +421 248 208 839E-mail: dalibor.jilek@paneurouni.com
Vedúci: prof. JUDr. Dalibor Jílek, CSc.
Sekretariát: Otília Polakovičová
ZamestnanciTelefónny zoznamZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciTelefónny zoznamZáverečné prácePrehľad vypísaných tém


727010052     Oddelenie európskeho práva
Telefón: +421 248 208 818Fax: +421 248 208 839E-mail: michael.siman@paneurouni.com
Vedúci: prof. Ing. PhDr. JUDr. Michael Siman, PhD.
Sekretariát: Otília Polakovičová
ZamestnanciTelefónny zoznamPrehľad vypísaných tém
ZamestnanciTelefónny zoznamPrehľad vypísaných tém


727010053     Oddelenie medzinárodného práva súkromného
Telefón: +421 248 208 818Fax: +421 248 208 839E-mail: andrea.erdosova@paneurouni.com
Vedúci: JUDr. Andrea Erdösová, PhD.
Sekretariát: Otília Polakovičová
ZamestnanciTelefónny zoznamZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciTelefónny zoznamZáverečné prácePrehľad vypísaných tém