4. 4. 2020  22:28      Izidor        
Univerzitný informačný systém

Pracoviská - Oddelenie pre vedu, výskum, doktorandské štúdium a celoživotné vzdelávanie


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

727060031     Oddelenie pre vedu, výskum, doktorandské štúdium a celoživotné vzdelávanie
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam