12. 7. 2020  12:26      Nina        
Univerzitní informační systém

Pracoviště - Ústav odbornej komunikácie v cudzom jazyku


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (Ekonomický systém je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

727060033     Ústav odbornej komunikácie v cudzom jazyku
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --