29. 3. 2020  23:37      Miroslav        
Univerzitný informačný systém

Pracoviská - Kancelár PEVŠ


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

SR

727060022     Sekretariát rektorátu PEVŠ
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --