12. 7. 2020  10:43      Nina        
Univerzitný informačný systém

Pracoviská - Sekretariát rektorátu PEVŠ


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

727060022     Sekretariát rektorátu PEVŠ
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --