7. 7. 2020  13:51      Oliver        
Univerzitný informačný systém

Pracoviská - Oddelenie pre medzinárodné vzťahy


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

727060011     Oddelenie pre medzinárodné vzťahy
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --