PracoviskáHelp


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

SkratkaNázovPracoviskáZamestnanciOrgány
REKRektorátseznam pracovišťseznam zaměstnanců 
UPUniverzitné pracoviskáseznam pracovišťseznam zaměstnanců 
PEVSPEVŠ n.o.seznam pracovišťseznam zaměstnanců