7. 7. 2020  14:41      Oliver        
Univerzitní informační systém

Pracoviště


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (Ekonomický systém je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště. Volba projektů nebo publikací celé univerzity či nějaké fakulty může vzhledem k rozsahu zpracovávaných dat trvat velmi dlouho. Volba tisku brožury předmětů sestaví brožuru předmětů ve formátu PDF. Kvůli většímu množství dat může opět dojít k určité časové prodlevě.

Základní přehled pracovišť          Stromový přehled pracovišť

PEVŠ
|
FP|FEP
|
|
|

Paneurópska vysoká škola
Rektorát: Tomášikova 20, 82102 Bratislava

Web:
http://www.paneurouni.com
Telefon:
+421 248 208 803
 
 
Rektor:
Dr.h.c. prof. Ing. Juraj Stern, PhD.
Prorektorka:doc. Ing. Zuzana Vincúrová, PhD.
Kvestor:
 
 
 
 

Fakulta práva
Děkanát: Tomášikova 20, 82102 Bratislava

Web:
E-mail:dekan.fp@paneurouni.com
Telefon:
+421 248 208 830
  
Děkan:
Tajemnice:Ing. Brigita Gieserová