7. 7. 2020  14:23      Oliver        
Univerzitný informačný systém

Pracoviská


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska. Voľba projektov alebo publikácií celej univerzity alebo nejakej fakulty môže vzhľadom k rozsahu spracovávaných dát trvať veľmi dlho. Voľba tlače brožúry predmetov zostaví brožúru predmetov vo formáte PDF. Vďaka väčšiemu množstvu dát môže znovu dôjsť k určitej časovej odmlke.

Základný prehľad pracovísk          Stromový prehľad pracovísk

PEVŠ|
|
|
|FI
|

Paneurópska vysoká škola
Rektorát: Tomášikova 20, 82102 Bratislava

Web:
Telefón:
+421 248 208 803
 
 
Rektor: Dr.h.c. prof. Ing. Juraj Stern, PhD.
Prorektorka Prorektorka pre vzdelávaciu činnosť:
doc. Ing. Zuzana Vincúrová, PhD.
Kvestor:doc. Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D.
 
 
Pracoviská
Zamestnanci
Orgány
Kontaktné oddelenie
Telefónny zoznam
Záverečné práce
PracoviskáZamestnanciOrgányKontaktné oddelenieTelefónny zoznamZáverečné práce
Prehľad vypísaných témUčebneInformácie o univerzite
Prehľad vypísaných tém

 
 

Fakulta masmédií
Dekanát: Tematínska 10, 85105 Bratislava

Web:
E-mail:
dekanat.fm@paneurouni.com
Telefón:
+421 268 203 612
 
 
Dekanka:
 
 
  

Fakulta informatiky
Dekanát: Tematínska 10, 85105 Bratislava - Petržalka

Web:
E-mail:
Telefón:
+421 268 203 639
 
 
Dekan:
 
 
PracoviskáZamestnanci
Orgány
Kontaktné oddelenieTelefónny zoznamZáverečné práce
ZamestnanciOrgányKontaktné oddelenie
Prehľad vypísaných tém
Brožúra Katalóg predmetov
Brožúra Študijné programy

 
 

Fakulta psychológie
Dekanát: Tomášikova 20, 82102 Bratislava - Ružinov

Web:http://paneurouni.com/sk/fakulty/faculta-psychologie/
E-mail:elena.lisa@paneurouni.com
Telefón:
+421 248 208 861
 
 
Dekanka:
doc. Mgr. Elena Lisá, PhD.
 
 
Pracoviská
Zamestnanci
Orgány
Kontaktné oddelenie
Telefónny zoznam
Záverečné práce
PracoviskáZamestnanciOrgányKontaktné oddelenieZáverečné práce
Prehľad vypísaných tém
Brožúra Katalóg predmetov
Brožúra Študijné programy
Prehľad vypísaných témBrožúra Katalóg predmetovBrožúra Študijné programy