3. 8. 2020  11:15      Jerguš        
Univerzitný informačný systém

Pracoviská - Fakulta ekonómie a podnikania


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

Dek
|
ŠO
|
|UE
|

727020010     Dekanát FEP
Tematínska 10, 85105 Bratislava - Petržalka
Telefón: +421 268 203 606
Fax: -- neuvedené --
Vedúci: Ing. Stanislava Veselovská, PhD.
Sekretariát: Ing. Eva Čimová


727020020     Študijné oddelenie
Tematínska 10, 85105 Bratislava - Petržalka
Telefón: +421 268 203 604, +421 268 203 610
Fax: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --


727020030     Ústav manažmentu a marketingu
Tematínska 10, 85105 Bratislava - Petržalka
Telefón: +421 268 203 638
Fax: -- neuvedené --
E-mail: rastislav.rajnoha@paneurouni.com
Vedúci: prof. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --
Zamestnanci
Garantované predmety
Telefónny zoznam
Záverečné práce
Prehľad vypísaných tém
ZamestnanciPrehľad vypísaných tém


727020040     Ústav ekonomiky
Tematínska 10, 85105 Bratislava - Petržalka
Telefón: +421 268 203 653
Fax: -- neuvedené --
E-mail: beata.stehlikova@paneurouni.com
Vedúci: doc. Ing. Zuzana Vincúrová, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --

727020050     Ústav medzinárodného podnikania
Tematínska 10, 85105 Bratislava - Petržalka
Telefón: +421 268 203 653
Fax: -- neuvedené --E-mail: tamara.orlova@paneurouni.com
Sekretariát: -- neuvedené --