28. 3. 2020  9:50      Soňa        
Univerzitný informačný systém

Pracoviská - Fakulta ekonómie a podnikania


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

Dek|ŠO|UMM|UE|UMP

727020010     Dekanát FEP
Tematínska 10, 85105 Bratislava - Petržalka
Telefón: +421 268 203 606Fax: -- neuvedené --E-mail: dekanat.fep@paneurouni.com
Vedúci: Ing. Stanislava Veselovská, PhD.
Sekretariát: Ing. Eva Čimová
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamZáverečné prácePrehľad vypísaných tém


727020020     Študijné oddelenie
Tematínska 10, 85105 Bratislava - Petržalka
Telefón: +421 268 203 604, +421 268 203 610Fax: -- neuvedené --E-mail: studijne.fep@paneurouni.com
Vedúci: Ing. Jarmila Hurtošová
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam


727020030     Ústav manažmentu a marketingu
Tematínska 10, 85105 Bratislava - Petržalka
Telefón: +421 268 203 638Fax: -- neuvedené --E-mail: rastislav.rajnoha@paneurouni.com
Vedúci: prof. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamZáverečné prácePrehľad vypísaných tém


727020040     Ústav ekonomiky
Tematínska 10, 85105 Bratislava - Petržalka
Telefón: +421 268 203 653Fax: -- neuvedené --E-mail: beata.stehlikova@paneurouni.com
Vedúci: doc. Ing. Zuzana Vincúrová, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamZáverečné prácePrehľad vypísaných tém


727020050     Ústav medzinárodného podnikania
Tematínska 10, 85105 Bratislava - Petržalka
Telefón: +421 268 203 653Fax: -- neuvedené --E-mail: tamara.orlova@paneurouni.com
Vedúci: doc. PhDr. Mgr. Ing. Ladislav Mura, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamZáverečné prácePrehľad vypísaných tém