12. 7. 2020  12:06      Nina        
Univerzitní informační systém

Pracoviště


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (Ekonomický systém je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště. Volba projektů nebo publikací celé univerzity či nějaké fakulty může vzhledem k rozsahu zpracovávaných dat trvat velmi dlouho. Volba tisku brožury předmětů sestaví brožuru předmětů ve formátu PDF. Kvůli většímu množství dat může opět dojít k určité časové prodlevě.

Základní přehled pracovišť          Stromový přehled pracovišť

|FP
|
FEP
|
||

Paneurópska vysoká škola
Rektorát: Tomášikova 20, 82102 Bratislava

Web:
Telefon:
+421 248 208 803
 
 
Rektor:
Prorektorka:
doc. Ing. Zuzana Vincúrová, PhD.
Kvestor:
doc. Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D.
 
 
  

Fakulta ekonómie a podnikania
Děkanát: Tematínska 10, 85105 Bratislava

Web:
E-mail:
Telefon:+421 268 203 608
 
 
Děkan:doc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD.
Tajemnice:Ing. Stanislava Veselovská, PhD.
  

 
 

Fakulta informatiky
Děkanát: Tematínska 10, 85105 Bratislava - Petržalka

Web:http://www.paneurouni.com
E-mail:
Telefon:
+421 268 203 639
 
 
Děkan: