9. 7. 2020  16:26      Lujza        
Univerzitný informačný systém

Pracoviská


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska. Voľba projektov alebo publikácií celej univerzity alebo nejakej fakulty môže vzhľadom k rozsahu spracovávaných dát trvať veľmi dlho. Voľba tlače brožúry predmetov zostaví brožúru predmetov vo formáte PDF. Vďaka väčšiemu množstvu dát môže znovu dôjsť k určitej časovej odmlke.

Základný prehľad pracovísk          Stromový prehľad pracovísk

||FEP||FI|FPS

Paneurópska vysoká škola
Rektorát: Tomášikova 20, 82102 Bratislava

Web:http://www.paneurouni.com
Telefón:
+421 248 208 803
 
 
Rektor:
Prorektorka Prorektorka pre vzdelávaciu činnosť:
doc. Ing. Zuzana Vincúrová, PhD.
Kvestor:
doc. Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D.
 
 
Pracoviská
Zamestnanci
Orgány
Kontaktné oddelenieTelefónny zoznamZáverečné práce
ZamestnanciZáverečné práce
Prehľad vypísaných tém
Učebne
Informácie o univerzite
UčebneInformácie o univerzite

 
 

Fakulta práva
Dekanát: Tomášikova 20, 82102 Bratislava

Web:
E-mail:
Telefón:
+421 248 208 830
  
Dekan:
Tajomníčka:Ing. Brigita Gieserová
 
 
 
 

Fakulta masmédií
Dekanát: Tematínska 10, 85105 Bratislava

Web:
http://www.paneurouni.com/sk/fakulty/faculta-masmedii/bratislava-slovakia/
E-mail:
Telefón:+421 268 203 612
 
 
Dekanka:prof. PhDr. Iveta Radičová, PhD.
  
PracoviskáZamestnanciOrgány
Kontaktné oddelenie
Telefónny zoznamZáverečné práce
ZamestnanciKontaktné oddelenieTelefónny zoznamZáverečné práce
Prehľad vypísaných tém
Brožúra Katalóg predmetov
Brožúra Študijné programy
Prehľad vypísaných témBrožúra Študijné programy

  

Fakulta informatiky
Dekanát: Tematínska 10, 85105 Bratislava - Petržalka

Web:
E-mail:
Telefón:
+421 268 203 639
  
Dekan:doc. RNDr. Eugen Ružický, CSc.