4. 4. 2020  23:15      Izidor        
Univerzitný informačný systém

Pracoviská - Študijné oddelenie


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

727020020     Študijné oddelenie
Tematínska 10, 85105 Bratislava - Petržalka
Telefón: +421 268 203 604, +421 268 203 610Fax: -- neuvedené --E-mail: studijne.fep@paneurouni.com
Vedúci: Ing. Jarmila Hurtošová
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam