4. 4. 2020  23:17      Izidor        
Univerzitný informačný systém

Pracoviská - Ústav ekonomiky


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

727020040     Ústav ekonomiky
Tematínska 10, 85105 Bratislava - Petržalka
Telefón: +421 268 203 653Fax: -- neuvedené --E-mail: beata.stehlikova@paneurouni.com
Vedúci: doc. Ing. Zuzana Vincúrová, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamZáverečné prácePrehľad vypísaných tém