23. 9. 2020  2:28      Zdenka        
Univerzitný informačný systém

Pracoviská - Fakulta masmédií


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

|ŠO|UMŠ||

727030010     Dekanát FM
Tematínska 10, 85105 Bratislava - Petržalka
Telefón: +421 268 203 612
Fax: +421 248 208 829
E-mail: dekanat.fm@paneurouni.com
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --
Zamestnanci
Garantované predmety
Orgány
Telefónny zoznam
Záverečné práce
ZamestnanciGarantované predmetyOrgány


727030020     Študijné oddelenie
Tematínska 10, 85105 Bratislava - Petržalka
Telefón: +421 268 203 613
Fax: -- neuvedené --
Vedúci: Marta Hanzlíková
Sekretariát: -- neuvedené --
Zamestnanci
Telefónny zoznam


727030030     Ústav mediálnych štúdií
Tematínska 10, 85105 Bratislava - Petržalka
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: eva.chudinova@paneurouni.com
Sekretariát: -- neuvedené --

727030040     Ústav mediálnej tvorby
Nevädzova 5, 82101 Bratislava - Ružinov
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: martin.kasarda@paneurouni.com
Vedúci: doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
Sekretariát: -- neuvedené --


727030050     Ústav dizajnu médií
Nevädzova 5, 82101 Bratislava - Ružinov
Telefón: +421 248 287 626, +421 268 203 649Fax: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --
Zamestnanci
Garantované predmety
Telefónny zoznam
Záverečné práce
Prehľad vypísaných tém
Garantované predmetyTelefónny zoznamPrehľad vypísaných tém