29. 2. 2020  14:05      Radomír        
Univerzitný informačný systém

Pracoviská - Fakulta masmédií


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

Dek|ŠO|UMŠ|UMT|UDM

727030010     Dekanát FM
Tematínska 10, 85105 Bratislava - Petržalka
Telefón: +421 268 203 612Fax: +421 248 208 829E-mail: dekanat.fm@paneurouni.com
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: Marta Heribanová
ZamestnanciGarantované predmetyOrgányTelefónny zoznamZáverečné práce
ZamestnanciGarantované predmetyOrgányTelefónny zoznamZáverečné práce


727030020     Študijné oddelenie
Tematínska 10, 85105 Bratislava - Petržalka
Telefón: +421 268 203 613Fax: -- neuvedené --E-mail: studijne.fm@paneurouni.com
Vedúci: Marta Hanzlíková
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam


727030030     Ústav mediálnych štúdií
Tematínska 10, 85105 Bratislava - Petržalka
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: eva.chudinova@paneurouni.com
Vedúci: doc. PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamZáverečné prácePrehľad vypísaných tém


727030040     Ústav mediálnej tvorby
Nevädzova 5, 82101 Bratislava - Ružinov
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: martin.kasarda@paneurouni.com
Vedúci: doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamZáverečné prácePrehľad vypísaných tém


727030050     Ústav dizajnu médií
Nevädzova 5, 82101 Bratislava - Ružinov
Telefón: +421 248 287 626, +421 268 203 649Fax: -- neuvedené --E-mail: anton.szomolanyi@paneurouni.com
Vedúci: doc. Mgr. Anton Szomolányi, ArtD.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamZáverečné prácePrehľad vypísaných tém