30. 10. 2020  2:51      Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa        
Univerzitný informačný systém

Pracoviská - Fakulta masmédií


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

|
|
UDM|
|
UMŠ|UMT

727030010     Dekanát FM
Tematínska 10, 85105 Bratislava - Petržalka
Telefón: +421 268 203 612Fax: +421 248 208 829
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciGarantované predmety
Orgány
Telefónny zoznamZáverečné práce
OrgányTelefónny zoznam


727030020     Študijné oddelenie
Tematínska 10, 85105 Bratislava - Petržalka
Telefón: +421 268 203 613
Fax: -- neuvedené --
Vedúci: Marta Hanzlíková
Sekretariát: -- neuvedené --

727030050     Ústav dizajnu médií
Nevädzova 5, 82101 Bratislava - Ružinov
Telefón: +421 248 287 626, +421 268 203 649
Fax: -- neuvedené --E-mail: anton.szomolanyi@paneurouni.com
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznam
Záverečné práce
Prehľad vypísaných tém
Telefónny zoznamPrehľad vypísaných tém


727030030     Ústav masmediálnej a marketingovej komunikácie
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
Sekretariát: -- neuvedené --

727030030x     Ústav mediálnych štúdií
Tematínska 10, 85105 Bratislava - Petržalka
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: eva.chudinova@paneurouni.com
Vedúci: doc. PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.
Sekretariát: -- neuvedené --


727030040     Ústav mediálnej tvorby
Nevädzova 5, 82101 Bratislava - Ružinov
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: martin.kasarda@paneurouni.com
Vedúci: doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
Sekretariát: -- neuvedené --