3. 6. 2020  8:26      Karolína        
Univerzitný informačný systém

Pracoviská - Fakulta masmédií


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

|
|
|
UMT
|

727030010     Dekanát FM
Tematínska 10, 85105 Bratislava - Petržalka
Telefón: +421 268 203 612Fax: +421 248 208 829
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --
Garantované predmety
Orgány
Záverečné práce
Garantované predmety


727030020     Študijné oddelenie
Tematínska 10, 85105 Bratislava - Petržalka
Telefón: +421 268 203 613
Fax: -- neuvedené --E-mail: studijne.fm@paneurouni.com
Vedúci: Marta Hanzlíková
Sekretariát: -- neuvedené --


727030030     Ústav mediálnych štúdií
Tematínska 10, 85105 Bratislava - Petržalka
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --


727030040     Ústav mediálnej tvorby
Nevädzova 5, 82101 Bratislava - Ružinov
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: martin.kasarda@paneurouni.com
Sekretariát: -- neuvedené --
Zamestnanci
Garantované predmety
Telefónny zoznam
Záverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmety


727030050     Ústav dizajnu médií
Nevädzova 5, 82101 Bratislava - Ružinov
Telefón: +421 248 287 626, +421 268 203 649
Fax: -- neuvedené --
E-mail: anton.szomolanyi@paneurouni.com
Vedúci: doc. Mgr. Anton Szomolányi, ArtD.
Sekretariát: -- neuvedené --