Pracoviská - Fakulta masmédiíHelp


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

|ŠO|
|
|

727030010     Dekanát FM
Tematínska 10, 85105 Bratislava - Petržalka
Telefón: +421 268 203 612
Fax: +421 248 208 829
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

727030020     Študijné oddelenie
Tematínska 10, 85105 Bratislava - Petržalka
Telefón: +421 268 203 613Fax: -- neuvedené --
Vedúci: Marta Hanzlíková
Sekretariát: -- neuvedené --

727030030     Ústav mediálnych štúdií
Tematínska 10, 85105 Bratislava - Petržalka
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: eva.chudinova@paneurouni.com
Sekretariát: -- neuvedené --


727030040     Ústav mediálnej tvorby
Nevädzova 5, 82101 Bratislava - Ružinov
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

727030050     Ústav dizajnu médií
Nevädzova 5, 82101 Bratislava - Ružinov
Telefón: +421 248 287 626, +421 268 203 649
Fax: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --
garantované předmětytelefonní seznam.podprojekty
Garantované predmetyZáverečné práce