7. 7. 2020  15:18      Oliver        
Univerzitní informační systém

Pracoviště


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (Ekonomický systém je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště. Volba projektů nebo publikací celé univerzity či nějaké fakulty může vzhledem k rozsahu zpracovávaných dat trvat velmi dlouho. Volba tisku brožury předmětů sestaví brožuru předmětů ve formátu PDF. Kvůli většímu množství dat může opět dojít k určité časové prodlevě.

Základní přehled pracovišť          Stromový přehled pracovišť

|
|
FEP
|
|
|
FPS

Fakulta masmédií
Děkanát: Tematínska 10, 85105 Bratislava

Web:http://www.paneurouni.com/sk/fakulty/faculta-masmedii/bratislava-slovakia/
E-mail:
Telefon:
+421 268 203 612
 
 
Děkanka:
  
Pracoviště
Zaměstnanci
Orgány
Kontaktní oddělení
Telefonní seznam
Závěrečné práce
PracovištěZaměstnanciTelefonní seznam
Přehled vypsaných témat
Brožura Katalog předmětů
Brožura Studijní programy
Přehled vypsaných tématBrožura Studijní programy